Skip to: Site menu | Main content

Medezeggenschapsraad

Een medezeggenschapsraad bestaat uit vier ouders en vier personeelsleden. De leden worden gekozen voor een periode van drie jaar. Zij kunnen zich herkiesbaar stellen. Alle zaken die met school te maken hebben, kunnen worden besproken en er kunnen voorstellen worden gedaan aan het Bevoegd Gezag (bestuur Reflexis).Er zijn beleidszaken waarbij de MR een advies moet (mag) geven en voor sommige zaken heeft het bevoegd Gezag de instemming van de MR nodig.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De vergaderdata en agenda worden op de website bekend gemaakt. Wilt u als ouder iets in de MR vergadering aan de orde laten komen, dan kunt u dit doorgeven aan een van de leden.

Agenda en notulen

De agenda van de Mr-vergaderingen: klik hier
Agenda van de vergadering van 11 sept 2017: klik hier
Notulen van de vergadering van 11 sept 2017: klik hier

Agenda van de vergadering van 28 september 2017: klik hier 
Notulen van de vergadering van 28 september 2017: klik hier

Agenda van de vergadering van 1 november 2017: klik hier
Notulen van de vergadering van 1 november 2017: klik hier

Agenda van de vergadering van 27 november 2017: klik hier
Notulen van de vergadering van 27 november 2017: klik hier

Leden van de medezeggenschapsraad

Dhr.   Freek Verkerk
Dhr.   Emil Leemreize
Mevr. Rian Jentink
Dhr.   Edo Krebs
Mevr. Hanny Geven
Mevr. Wilma Hofs
Mevr. Riny van Mourik
Mevr. Kim Klaver

contact opnemen met de MR

stuur dan een mail naar:   mr(at)obsopkoers.nl