Geschiedenis 

De geschiedenis van de openbare school in Varsseveld gaat terug tot 1838. De school stond altijd in het centrum van Varsseveld, aan het begin van de Eikenlaan. In 1838 besloot men een nieuwe school te bouwen in het centrum bij de kerk. In 1886 verhuisde men naar een nieuw gebouw op de plaats waar nu het zwembad staat en vanaf 1968 staat de openbare lagere school Varsseveld aan de Klaproosstraat (Essenkamp). Begin jaren zeventig nam het leerlingenaantal zo snel toe, dat bij het gemeentebestuur werd aangedrongen op een tweede openbare school. De toenmalige wethouder Berkhoff wist de raad te overtuigen van het nut. In 1976 werd de Wethouder Berkhoffschool gesticht aan de Oranjestraat.

Bij deze nieuwbouw werd direct rekening gehouden met nieuwe ontwikkelingen, namelijk kleuter- en lager onderwijs in één gebouw. De Wethouder Berkhoffschool bestond dus uit een kleuterschool en een lagere school. Formeel werden deze in 1985 samengevoegd tot één basisschool. In diezelfde periode fuseerden de kleuterschool Klein Duimpje en de lagere Essenkampschool. Sindsdien heette de school OBS De Essenkamp. De wijk waarin de school stond heet De Essenkamp. Deze naam is afkomstig van een boerderij die vroeger tussen Varsseveld en Westendorp stond en De Essecamp heette.

Begin jaren negentig werd het voor veel kleine basisscholen moeilijk zelfstandig te blijven bestaan. Om die reden vonden twee fusies plaats. In 1994 fuseerde De Essenkamp met de openbare basisschool Prinses Irene te Heelweg, waarbij het niet mogelijk bleek de Ireneschool als nevenvestiging te handhaven. Alle leerlingen uit Heelweg kwamen naar Varsseveld.

In 1995 vond de fusie plaats tussen de OBS Wethouder Berkhoff te Varsseveld en OBS De Wegwijzer in Sinderen. Deze fusie maakte het mogelijk om de locatie in Sinderen als volwaardige school voor het dorp Sinderen te behouden. Niet als zelfstandige school, maar als nevenvestiging van de Wethouder Berkhoffschool.

In 2003 nam het gemeentebestuur het besluit om een nieuw gebouw te zetten voor De Essenkamp. Het schoolbestuur Reflexis, waaronder beide scholen vielen, greep dit besluit aan om van De Essenkamp en Wethouder Berkhoff een school voor openbaar basisonderwijs te maken. Dit besluit is genomen op basis van de inschatting van het leerlingenaantal in de toekomst. Volgens de prognoses liep het leerlingenaantal in Varsseveld de jaren daarna terug. De school werd in 2006-2007 gebouwd op het terrein aan de Oranjestraat. Vanaf 1 aug 2006 werken de voormalige OBS Essenkamp en OBS Wethouder Berkhoff samen onder de nieuwe naam: OBS Op Koers.

Op 31 oktober 2008 zijn eindelijk alle groepen onder een dak gekomen in het vernieuwde gebouw aan de Oranjestraat. In februari 2008 werd het nieuwe gebouw officieel geopend.

Met ingang van 4 november 2017 zitten Kinderdagverblijf Op Koers, peuteropvang Hummeltje Tummeltje en Buitenschoolse Opvang Ahoy en OBS Op Koers in hetzelfde pand aan de Oranjestraat te Varsseveld.

Eind schooljaar 2021-2022 is nevenvestiging OBS Op Koers/ De Wegwijzer Sinderen, na 382 jaar onderwijs, definitief gesloten in verband met een te laag leerlingaantal en leerling prognose. 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT