Medezeggenschapsraad (MR)


De MR vertegenwoordigt de personeelsleden en ouders op school en heeft een belangrijke taak om met de schoolleiding mee te denken over het beleid voor de schoolorganisatie.

Een medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit minimaal twee ouders en twee personeelsleden . De leden worden gekozen  voor een periode van drie jaar. Zij kunnen zich herkiesbaar stellen.

Alle zaken die met school te maken hebben, kunnen worden besproken en er kunnen voorstellen worden gedaan aan het bestuur van Paraat scholen. Er zijn beleidszaken waarbij de MR een advies moet geven en voor sommige zaken heeft het bestuur de instemming van de MR nodig. Een voorbeeld hiervan is het vaststellen van de schoolgids, hierbij heeft de MR instemmingsrecht.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De vergaderdata en agenda worden op de website van OBS Op Koers bekend gemaakt. Wilt u als ouder iets in de MR vergadering aan de orde laten komen, dan kunt u dit doorgeven aan een van de leden of via mr.opkoers@paraatscholen.nl

MR leden:

Arne Eindhoven (ouder)
Mirjam Harmsen (ouder)
Marjolein Klok (ouder)
Femke Mateman (ouder)
Hanny Geven (leerkracht)
Kim Klaver (leerkracht)
Uschi Braun (leerkracht)


Agenda

Schooljaar 2022-2023:
Agenda 1 september 2022
Agenda 2 november 2022
Agenda 12 december 2022

Agenda 15 februari 2023
Agenda 19 april 2023
Agenda 22 mei 2023
Agenda 13 juni 2023

Schooljaar 2021-2022:

Agenda 7 september 2021
Agenda 28 oktober 2021
Agenda 8 december 2021
Agenda 3 februari 2022
Agenda 19 april 2022
Agenda 8 juni 2022

Notulen MR-vergaderingen 

Schooljaar 2022-2023:
notulen 1 september 2022
notulen 2 november 2022
notulen 12 december 2022

notulen 15 februari 2023
notulen 19 april 2023
notulen 22 mei 2023
notulen 13 juni 2023

Schooljaar 2021-2022:
notulen MR 7 september 2021

notulen MR 28 oktober 2021
notulen MR 8 december 2021
notulen MR 3 februari 2022
notulen MR 23 maart 2022
notulen MR 19 april 2022
notulen MR 8 juni 2022

Schooljaar 2020-2021:
notulen MR 7 september 2020
notulen MR 28 oktober 2020
notulen MR 2 december 2020
notulen MR 28 januari 2021
notulen MR 16 maart 2021
notulen MR 28 april 2021
notulen MR 14 juni 2021
notulen MR 6 juli 2021

Schooljaar 2019-2020

notulen MR 27 november 2019
notulen MR 17 februari 2020
notulen MR  9 maart 2020
notulen MR 22 april 2020
notulen MR 25 juni 2020

Jaarverslagen

jaarverslag 2019-2020
jaarverslag 2020-2021
jaarverslag 2021-2022

Contact

Wilt u contact opnemen met de MR, stuurt u dan een mail naar: mr.opkoers@paraatscholen.nl

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT