Ouderraad

De ouderraad (OR) is een vertegenwoordiging van de ouders. Zij is behulpzaam bij schoolactiviteiten, verzorgt informatieve, zakelijke een feestelijke ouderavonden. Verder zorgt de ouderraad voor het contact tussen de ouders en de school. De leden van de ouderraad worden gekozen voor een periode van drie jaar. Zij kunnen daarna voor nog een periode van drie jaar herkozen worden. De jaarlijkse verkiezing vindt plaats op de ouderavond in oktober/november. De ouderraad doet verslag van haar activiteiten en legt verantwoording af over de besteding van de gelden van het schoolfonds. De kascontrolecommissie brengt verslag uit. Elk jaar treden volgens een door de ouderraad op te stellen rooster leden af en door de aanwezige ouders worden nieuwe leden gekozen.

Wil u contact op nemen met de ouderraad in Varsseveld, mail dan naar: or.varsseveld@paraatscholen.nl.

De ouderraad is ook te volgen op facebook: www.facebook.com/ouderraadopkoers/

Leden van de ouderraad

Dhr. Melvin Oldenboom (voorzitter) Dhr. Remco Buiting
Mevr. Sabine Vels (secretaresse) Mevr. Ancilla Coenen
Dhr. Bastiaan de Jager (penningmeester) Mevr. Sharon Kappert
Mevr. Anna Olive Mevr. Kim Veldhuizen
Mevr. Sarah Jansen Mevr. Kim Bruil
Mevr. Nicole Luimes Mevr. Carola Scholten
Mevr. Marjolein Borghuis
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT