Ouderraad

De ouderraad (OR) is een vertegenwoordiging van de ouders. Zij is behulpzaam bij schoolactiviteiten, verzorgt informatieve, zakelijke een feestelijke ouderavonden. Verder zorgt de ouderraad voor het contact tussen de ouders en de school. De leden van de ouderraad worden gekozen voor een periode van drie jaar. Zij kunnen daarna voor nog een periode van drie jaar herkozen worden. De jaarlijkse verkiezing vindt plaats op de ouderavond in oktober/november. De ouderraad doet verslag van haar activiteiten en legt verantwoording af over de besteding van de gelden van het schoolfonds. De kascontrolecommissie brengt verslag uit. Elk jaar treden volgens een door de ouderraad op te stellen rooster leden af en door de aanwezige ouders worden nieuwe leden gekozen.

Wil u contact op nemen met de ouderraad in Varsseveld, mail dan naar: or.varsseveld@paraatscholen.nl.

De ouderraad is ook te volgen op facebook: www.facebook.com/ouderraadopkoers/ & www.facebook.com/oropkoerssinderen/

Leden van de ouderraad: Locatie Varsseveld

Mevr. Martine Menting (voorzitter) Dhr. Olaf van der Kaay
Mevr. Esther Koenen (secretaresse) Mevr. Nicole Luimes
Mevr. Sharon Vriezen (penningmeester) Mevr. Marjolein Vriezen
Mevr. Anna Olive Mevr. Sabine Vels
Mevr. Bionda Veldhorst Mevr. Mirjam Smidt
Dhr. Bastiaan de Jager Mevr. Jolanda Oldenboom
Mevr. Sarah Jansen Mevr. Annet Rutgers


Leden van de ouderraad: Locatie Sinderen

Mevr. Susanne Boks (voorzitter) Mevr. Marieke Eenink
Dhr. Ard Westerveld (penningmeester) Dhr. Sander Vredegoor
Mevr. Tineke Visser (secretaresse) Mevr. Annemarie Freriks-Gesink
Dhr. Jeroen te Lindert Mevr. Marion Steenbreker

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT