Kindvisie Humankind

Elk kind is uniek, sterk en actief met veel mogelijkheden, verlangens en wensen. Elk kind verdient autonomie en respect.

- Wij willen dat kinderen zich veilig en prettig voelen bij ons
- Wij zorgen voor een omgeving waarin ze zich volop kunnen ontwikkelen = vliegende start

Wij hebben de overtuiging dat: 

goede kinderopvang goed voor kinderen is
en.....
goede kinderopvang méér dan alleen opvang is.

Wij vertalen dat in: 
- consequent vanuit kindvisie denken, beslissen, handelen;                      
- aansluiten bij leeftijd en ontwikkeling kinderen;
- onderbouwde zienswijzen en gebruiken.

Deze vertaling is terug te vinden in de inrichting, het materiaal en het pedagogisch handelen voor elke leeftijdsgroep vanuit visie. Die visie hebben we uitgewerkt in speerpunten. Dat zijn onze ‘werkwijzen’. Hiermee is er voor pedagogisch medewerkers, locatiemanagers én pedagogen een houvast: als je het zó doet, dan past het bij de visie op kinderen, bij het doel dat wij met onze opvang willen bereiken. 

Home | Humankind

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT