Peutergroep De Vrijbuiters

De peutergroep van het kinderdagverblijf heet “de Vrijbuiters”. Het team bestaat uit 3 pedagogisch medewerkers (PM’ers). Op deze groep vangen we maximaal 14 kinderen op in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Het aantal PM’ers per dagdeel op een groep is afhankelijk van het aantal kinderen. Op de dagen dat de groep niet vol zit voegen we ze samen met de Peuteropvang Hummeltje Tummeltje waarover u kunt lezen in deel 4.

De dagelijkse overdracht van en naar de ouders verloopt via de PM’er die op dat moment werkzaam is, maar elke peuter heeft ook een eigen mentor (één van de PM’ers van deze groep). De mentor volgt het kind in de ontwikkeling en is het eerste aanspreekpunt bij bijzonderheden voor de ouder, is betrokken bij de overgang van de babygroep naar de peutergroep en voert met de ouder het jaarlijkse gesprek over welbevinden en zorgt voor een goede overdracht naar de rest van het team. 

Het begeleiden van de peuters doen we vanuit de bevindingen van Emmi Pikler maar dan noemen we dit “Maak plaats voor peuters”.

In ons pedagogisch handelen en in het activiteitenaanbod bij de peutergroep, laten we peuters met van alles kennismaken. Wij geven hen de kans om zelf te leren.

Dit gebeurt niet alleen tijdens activiteiten, maar ook tijdens de ‘gewone’ dagelijkse bezigheden, bij vrij spel, als we naar de bibliotheek gaan of een boodschap gaan doen en tijdens de verzorging. De vaardigheden en kennis die ze zo opdoen, zijn een perfecte voorbereiding op de basisschool en het verdere leven.

Ook  voor peuters geldt dat zij vanuit een basis van vertrouwen veel en intensief leren door de ervaringen die ze opdoen. Dit heeft een grote betekenis voor hun ontwikkeling. Emmi Pikler heeft ontdekt en bewezen, dat een rijke omgeving voor dit ontwikkelingsproces van grote waarde is. Het is de opdracht van de pedagogisch medewerker om voor die rijke omgeving te zorgen.

“Maak plaats voor peuters” helpt ons keuzes te maken en staat voor het vertrouwen en de ruimte die Humankind peuters als natuurlijke onderzoekers biedt om te voldoen aan hun behoefte aan onderzoeken, uitproberen en zelf ervaren. 


Helpen met de dagelijkse activiteitenOntdekken en experimenterenZelfstandig een activiteit kiezen (Boek kiezen
)

 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT