Doelen schooljaar 2022-2023

Ieder schooljaar werken wij samen met het team aan onderwijskundige doelen. 
Voor schooljaar 2022-2023 werken wij aan de volgende doelen: 

- Professionele schoolcultuur;
- Gestructureerde instructies volgens EDI (expliciete directe instructie) voor een beter leerrendement;
- Differentiatie in instructies en aanbod om ieder kind optimale ontwikkelingsmogelijkheden te kunnen bieden; 
- Doorgaande lijn Engels aanbod.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT