Kanjertraining

Bij ons op school zijn in schooljaar 2020-2021 alle leerkrachten gecertificeerd als kanjertrainers.
Met behulp van de Kanjertraining krijgen de kinderen inzicht in eigen en andermans gedrag. De Kanjertraining is meer dan alleen een anti-pestmethode. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden of te verbeteren. In iedere groep staan Kanjerlessen op het programma, 
waarmee de volgende doelen worden nagestreefd:
  • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
  • Het versterken van de sociale vaardigheden van leerlingen.
  • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
  • Bewustwording van de eigenheid van leerlingen.
  • Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
  • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.
  • Het bevorderen van ouderbetrokkenheid.

De methode blijft niet beperkt tot enkel lessen, maar vormt de leidraad voor ons gedrag gedurende de hele dag. De methode kent ook een uitgebreid leerlingvolgsysteem (KanVAS), waarmee we ‘de sociale opbrengsten’ van kinderen meten en ontwikkelen.


Voor de taal van de Kanjertraining en de reflectie op het gedrag, gebruiken wij door de hele school de smileyposter. Op onze scholen willen wij dat alle leerlingen zich veilig voelen. Daarom willen wij dat iedereen zich gedraagt als zichzelf en dus als 'is te vertrouwen'. Dit is gedrag aan de groene kant van de smileyposter. Natuurlijk lukt dit niet altijd en meestal is dat niet de bedoeling. Al onze teamleden en leerlingen kunnen dan helpen om dit gedrag weer om te buigen naar de groene kant van de smileyposter. 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT