Onderzoekend leren

Wij geloven dat de essentie van leren het ontdekken van de wereld en jezelf is. 

Op onze school werken wij in groep 4 t/m 8 met de methode Blink. Blink is een methode voor wereldoriëntatie. 
In deze lessen gaan de kinderen zelf onderzoeken en ontdekken. Door nieuwsgierigheid, onderzoeksgeest en creativiteit komen ze al zoekend tot vaardigheden, inzichten en tot kennis.
In middagen werken wij vanuit thema's. In deze thema's komen de verschillende leerlijnen vanuit de vakgebieden geschiedenis, natuur, techniek, aardrijkskunde en begrijpend lezen aan bod.

Er wordt gewerkt met een onderzoekscyclus. Deze cyclus bestaat uit acht stappen, die in elke les of elk thema gedeeltelijk of helemaal worden gevolgd. 

                                          

Wij geloven dat door onderzoekend leren de vaardigheden bij onze leerlingen worden vergroot die van belang zijn in hun verdere ontwikkeling en bij de banen van hun toekomst, de 21st century skills. Per onderdeel van het onderzoekende proces komen één of meerdere van deze vaardigheden aan bod.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT