Ons Waarom
OBS Op Koers, het kompas naar jouw toekomst! 

Wij willen dat ieder kind zich optimaal ontwikkelen kan!
Wij geloven dat wij op onze school met ons team, onze samenwerking met ouders, Humankind en overige stakeholders, én met het onderwijs dat wij vormgeven, bijdragen aan het verder ontwikkelen van het zelfvertrouwen van onze leerlingen. Wij geloven er in dat dit zelfvertrouwen van onze leerlingen bijdraagt om zich optimaal en vooral met veel plezier te kunnen ontwikkelen tot respectvolle en gerespecteerde individuen.

Dit doen wij op OBS Op Koers volgens ons motto: 
 “Samen op eigen wijze!”

Ons waarom wordt verder vormgegeven door onze kernwaarden:
Kwaliteit Respect Samenwerking VeiligheidZelfstandigheid 

Dagelijks zetten wij ons in om ons onderwijs nóg beter aan te laten sluiten op onze leerlingen, vanuit ons waarom en onze kernwaarden. 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT