Kwaliteit

Kwaliteit betekent voor ons alles er uithalen wat er in zit. Op OBS Op Koers zien wij de kwaliteiten van onze leerlingen, leerkrachten én ouders en benutten wij deze om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen.

Wij leren onze leerlingen en leerkrachten om hun kwaliteiten te gebruiken en verder te ontwikkelen én ontdekken op allerlei gebieden. Ons onderwijsaanbod en de verschillende werkvormen daarin, dragen hieraan bij. Wij willen dat de leerlingen tevens kwaliteit leren leveren aan hun werk. Dit kan mede door hen doelgericht aan het werk te laten gaan en ook zelf te laten beredeneren waarom zij doen wat ze doen. Hierdoor spreken wij de intrinsieke motivatie van de leerlingen aan, dat bijdraagt aan hun algehele ontwikkeling en de kwaliteit van hun werk. Dit gebeurt onder andere door leerlingen meer eigenaar te maken van hun eigen ontwikkeling, formatief toetsen en het voeren van kindgesprekken. Bij ons op school zijn fouten er om van te leren en volgt ieder kind zijn kompas naar zijn toekomst.

Ook op teamniveau zijn wij voortdurend in ontwikkeling om de kwaliteit van iedere leerkracht individueel te benutten en verder te ontwikkelen én als team samen te werken aan kwaliteit. Dit gebeurt onder andere door collegiale consultaties, eigenaarschap, onderwijsinhoudelijke teamoverleggen, teamscholing en individuele scholing.

Tenslotte vinden wij de samenwerking met ouders cruciaal om kwaliteit te leveren. Wij zetten volop in op een goede relatie tussen ouders- kind en school, wij leren immers met en van elkaar. Daarnaast vinden wij het fijn om ouders mee te laten denken in de ontwikkeling van ons onderwijs. Dit gebeurt onder andere door het organiseren van ouderpanelavonden, een actieve medezeggenschapsraad en actieve ouderraad. 


Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT