Respect

Elkaar met respect behandelen betekent voor ons ‘je laat een ander in zijn/ haar waarde, zonder vooroordeel’. Dat begint met het respecteren van jezelf, want wanneer je jezelf respecteert, kun je ook een ander met respect behandelen. Hierin geven wij onze leerlingen het goede voorbeeld door hierover het gesprek aan te gaan, elkaar de ruimte te geven en open te staan voor feedback, maar ook door waardering te hebben voor de spullen en je omgeving.

Ook de Kanjertraining draagt bij aan een respectvolle omgang met elkaar. Onder het motto: "wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je", leren onze leerlingen, leerkrachten en ouders niet te reageren met haat, wraak, gezeur, onverschilligheid of cynisme op problemen die zich voordoen in hun leven. Zij leren hun best te doen er iets van te maken en oplossingen te zoeken waarmee ze elkaar en de situatie recht doen. Oplossingen die in de toekomst houdbaar zijn.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT