Samenwerking

Op OBS Op Koers leren wij van en met elkaar. Wij geloven er in dat, door samen te werken en elkaars kwaliteiten en krachten te bundelen, het ieder tot een hoger doel brengt. Niet voor niets is ons motto: “samen op eigen wijze”.

Voor onze leerlingen vinden wij het van belang dat zij goede vaardigheden leren om goed samen te kunnen werken. Het goed kunnen luisteren naar elkaar, elkaar respecteren, de mening van anderen vragen, taken verdelen, elkaar helpen en hulp aannemen zijn voorbeelden van deze vaardigheden.

Ook binnen het team leren wij van en met elkaar. Dit gebeurt onder andere door intervisie in de verschillende bouwen, collegiale consultatie waarna wij met elkaar in gesprek gaan, veel interactie tijdens de onderwijsinhoudelijk teamoverleggen en hulp vragen en aannemen van elkaar en van externen om ons eigen handelen én het onderwijs te kunnen verbeteren.

De samenwerking met ouders en externen zien wij als een groot goed. Voor een optimale ontwikkeling van onze leerlingen is de samenwerking tussen ouders – kind  en leerkracht van groot belang, want samen kunnen wij meer dan alleen! 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT