Veiligheid

Wij geloven er in dat veiligheid de basis is tot ieders ontwikkeling. Je veilig voelen en mogen zijn wie je bent, zijn immers belangrijke aspecten om jezelf te ontwikkelen. Wij vinden het van groot belang dat leerlingen, leerkrachten en ouders zich gezien, gehoord en geaccepteerd voelen en dat ze ervaren dat ze erbij horen.

Voor leerlingen is onze openbare school een veilige plek waar ze leeftijdsgenoten ontmoeten, maar ook een plek waar ze kennismaken met verschillen in normen, waarden en omgangsvormen in onze samenleving. Leerlingen krijgen de ruimte om te mogen ontdekken waar grenzen liggen en om fouten te maken. Ook worden zij gestimuleerd om verantwoordelijkheid te nemen. Belangrijk hierbij is dat iedereen rekening houdt met elkaar, elkaar respecteert en zich kwetsbaar mag opstellen.

 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT