Zelfstandigheid 

Vanuit ons motto “samen op eigen wijze” willen wij onze leerlingen leren op eigen benen te staan en hun eigen koers te bepalen. Hierbij vinden wij het van belang dat de leerlingen eigenaar worden van hun eigen ontwikkeling. Wij geloven dat dit eigenaarschap de leerlingen sterker motiveert en de zelfstandigheid het vertrouwen in eigen kunnen vergroot. Door eigenaarschap te creëren leren wij onze leerlingen tevens minder leerkracht afhankelijk te zijn, hun eigen keuzes te maken en probleemoplossend te denken. 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT