Zorg en ondersteuning

Voor kinderen met specifieke onderwijs-behoeften hanteren wij de 1-zorg-route, een heldere procedure om te komen tot passende oplossingen. Onze intern begeleider heeft hierin een leidende rol. Zij ondersteunt leerkrachten en ouders bij specifieke hulpvragen en schakelt zowel interne als externe specialisten in.

Document leerlingenzorg
Document schoolondersteuningsprofiel

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT