De Openbare Basisschool

Een basisschool is er voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wanneer een school openbaar is, staan de deuren open voor ieder kind. Ongeacht achtergrond of levensovertuiging. Het onderwijs verloopt in een tolerante sfeer. Dit betekent: elkaar respecteren en accepteren. Maar ook: leren zich aan de regels te houden.

Visie en missie

Onze openbare basisschool is een school die toegankelijk is voor alle kinderen, ongeacht de levensbeschouwelijke, politieke of maatschappelijke achtergronden. De openbare school probeert de kinderen inzicht bij te brengen in bestaande waarden en normen. Centraal daarbij staat het wederzijdse respect voor opvattingen en ideën. Belangrijk is dat geen mens gelijk is, maar dat mensen wel gelijkwaardig aan elkaar zijn.

Onze uitgangspunten

Omgaan met verschillen
Kinderen ontwikkelen zich verschillend. Er zijn verschillen in ontwikkeling (sociaal, emotioneel, cognitief, creatief en motorisch), begaafdheid, belangstelling, motivatie en milieu. Wij stemmen ons onderwijs zoveel mogelijk af op de mogelijkheden van elk individueel kind.

Zelfstandigheid
Het bevorderen van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid bij kinderen en ze leren verantwoordelijkheid te dragen is een belangrijk onderdeel van ons onderwijs.

Samenwerking
Wij streven naar een sfeer, waarbij kinderen en leerkrachten zich veilig en prettig voelen, in een rustige omgeving met duidelijke afspraken en aandacht voor sociale vaardigheden. We vinden het belangrijk dat kinderen waardering hebben voor elkaars prestaties en dat fouten bespreekbaar zijn en gecorrigeerd worden.

We stimuleren samenwerking actief
Een goede begeleiding van een kind is alleen mogelijk als er sprake is van samenwerking tussen ouders en school, waarbij de school de ouders bij het onderwijsproces kan betrekken en waarbij de ouders gemakkelijk de school binnenstappen met vragen en/of opmerkingen.

We hopen elk kind met deze uitgangspunten zoveel mogelijk zelfvertrouwen te geven, zodat het zich optimaal en vooral met veel plezier kan ontwikkelen.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl