Bestuur

Het onderwijs is volop in beweging

Het onderwijs is volop in beweging en samenwerking tussen meerdere scholen is noodzakelijk om de kwaliteit van het onderwijs nog verder te kunnen verbeteren. Daarom hebben 6 gemeenten (voormalig Bergh, Lichtenvoorde, Aalten, Dinxperlo, Wisch en Gendringen) op 1 januari 2000 het openbaar bestuur overgedragen aan een zelfstandig bestuur (een openbare rechtspersoon). Dit bestuur draagt de naam 'Reflexis'.

Er is gekozen voor een vorm, waarbij op hoofdlijnen bestuurd wordt. Voor de schooloverstijgende taken is een bovenschoolse directeur benoemd, dit is dhr. F. Stieber. De scholen behouden zoveel mogelijk hun eigen karakter en zelfstandigheid. Deze besturenfusie biedt de openbare scholen een goede basis om verder te bouwen aan een succesvolle toekomst.

Uitgangspunten van het bestuur

Reflexis is een professionele organisatie van 8 basisscholen. Iedere school daarvan is toegankelijk voor alle mensen, ongeacht maatschappelijke, religieuze of culturele achtergrond met aandacht voor respect en actieve tolerantie.

De openbare basisschool is een ontmoetingsplaats met een grote maatschappelijke verscheidenheid en is tevens de inspiratiebron voor ervaringsgerichte ontwikkeling. De school biedt de optimale condities voor ontplooiing van kennis en vaardigheden.

Betrokkenheid van ouders is van wezenlijk belang. Een goede begeleiding van een kind is alleen mogelijk als er sprake is van een samenwerking tussen school en ouders, waarbij de school de ouders bij het onderwijsproces kan betrekken en ouders gemakkelijk de school binnen stappen om hun vragen en opmerkingen kenbaar te maken.

Als gevolg van de zich snel veranderende maatschappij dient de dynamiek een belangrijke rol te spelen in ons openbaar onderwijs. Leren van elkaar op alle niveaus is daarbij een voorwaarde. Kennis is het gereedschap om creatief met deze vaardigheden om te gaan. Onze school vormt de basis voor een leven lang leren.

Paraat scholen

Vanaf 1 januari 2016 werken Reflexis Openbaar Basisonderwijs en Stichting Lima samen onder de naam Paraat Scholen.

Paraat scholen is een samenwerkingsverband tussen de organisaties Reflexis Openbaar Basisonderwijs (8 openbare basisscholen in de gemeenten Montferland, Oude IJsselstreek, Aalten en Oost Gelre) en Stichting LIMA (10 RK-basisscholen en 1 SBO-school in de gemeente Oost Gelre). Paraat scholen staat voor dynamisch onderwijs, waarbij de ontwikkelingen op de voet en over de volle breedte worden gevolgd.

Er wordt maatwerk geboden en er is aandacht voor ieder individueel talent, zowel leerling als medewerker. Als krachtige, kleinschalige organisatie met korte lijnen werkt Paraat scholen veilig en vertrouwd. Met behoud van hun eigen onderscheidende identiteit zijn Paraat Scholen altijd in ontwikkeling.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl