Oriëntatie

Een van de belangrijkste momenten voor veel ouders is het kiezen van een basisschool. Een kind zit tenslotte een groot deel van zijn kindertijd op school. U wilt immers het beste en kiezen voor de juiste school is daarom essentieel. Wij kunnen ons voorstellen dat u voor die aanmelding eerst wat meer over onze school wilt weten. Dat kan door:

  • het lezen van de schoolgids
  • een kennismakingsbezoekje af te spreken.
Kom gerust langs om een indruk op te doen van de sfeer en ons onderwijs. U bent van harte welkom!

Voor een afspraak belt u 0315-242507 of mail naar: opkoers@paraatscholen.nl

Aanmelden

Het aanmelden van nieuwe kinderen kent een aantal regels die zijn vastgesteld in de Wet op Passend Onderwijs.
Voor de aanmelding bij OBS Op Koers nemen wij de volgende stappen:

  • Informeren

Ouders winnen informatie in over de werkwijze. Deze informatie is te vinden op de website. Hier is ook ons document leerlingenzorg te vinden, waarin we beschrijven op welke manier we extra aandacht bieden en aan welke kinderen.

  • Aanmelden

Wettelijk moet de aanmelding schriftelijk worden gedaan. Daarvoor hebben we een aanmeldformulierop onze website. U kunt op de link hieronder klikken. Natuurlijk hebben we ook een gedrukt exemplaar klaar liggen op school.

Uw kind kunt u aanmelden vanaf het moment dat hij/zij drie jaar is geworden. U meldt aan door het inleveren van het door u getekende formulier. U vult ook de datum in van de dag dat u het aanmeldformulier bij ons afgeeft. De datum is van belang, omdat wij als school vanaf die dag 6 weken de tijd hebben om te onderzoeken of wij uw kind passend onderwijs kunnen bieden.

Om een goed beeld te krijgen van uw kind, vragen wij ook om het informatieformulier in te vullen en bij ons in te leveren.

Als bevestiging sturen wij u een kopie van het aanmeldingsformulier met handtekening van de directeur.

  • Inschrijven

Als duidelijk is dat we uw kind kunnen plaatsen, ontvangt u van ons een bericht om een afspraak te maken voor een intake.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl