Ouderraad (OR)

De ouderraad is een vertegenwoordiging van de ouders. Zij is behulpzaam bij schoolactiviteiten, verzorgt informatieve, zakelijke een feestelijke ouderavonden. Verder zorgt de ouderraad voor het contact tussen de ouders en de school. De leden van de ouderraad worden gekozen voor een periode van drie jaar. Zij kunnen daarna voor nog een periode van drie jaar herkozen worden. De jaarlijkse verkiezing vindt plaats op de ouderavond in oktober/november. De ouderraad doet verslag van haar activiteiten en legt verantwoording af over de besteding van de gelden van het schoolfonds. De kascontrolecommissie brengt verslag uit. Elk jaar treden volgens een door de ouderraad op te stellen rooster leden af en door de aanwezige ouders worden nieuwe leden gekozen.

Wil u contact op nemen met de ouderraad in Varsseveld, mail dan naar: or.varsseveld@paraatscholen.nl.

De ouderraad is ook te volgen op facebook: www.facebook.com/ouderraadopkoers/

Leden van de ouderraad: Locatie Varsseveld

Mevr. Marjanne Heersink (voorzitter Dhr. Olaf van der Kaay
Mevr. Esther Koenen (secretaresse) Mevr. Harmke Ruesink
Mevr. Sharon Vriezen (penningmeester) Mevr. Linda Zeevalkink
Mevr. Anna Olive Mevr. Martine Menting
Mevr. Bionda Mulder Mevr. Mirjam Smidt
Dhr. Wilco Kras Mevr. Jolanda Oldenboom
Dhr. Remon Vels Mevr. Annet Rutgers
Mevr. Marjolein Vriezen Mevr. Sabine Vels
   

Leden van de ouderraad: Locatie Sinderen

Dhr. Hans-Willem Bulsink (voorzitter) Mevr. Marieke Eenink
Dhr. Ard Westerveld (penningmeester) Dhr. Sander Vredegoor
Mevr. Tineke Visser (secretaresse) Mevr. Susanne Boks
Mevr. Henrieke Hengeveld Mevr. Marion Steenbreker

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl