Spring naar hoofd-inhoud

Kalender 2018-2019

Maandafsluiting

In Varsseveld wordt vandaag een maandafsluiting gehouden. Enkele groepen verzorgen een optreden.

Herfstvakantie

De Herfstvakantie is van maandag 22 tot en met vrijdag 26 oktober 2018. Team en kinderen wensen iedereen een hele fijne vakantie.

OR vergadering Sinderen

Vandaag vergadert de Ouderraad in Sinderen.

Fietscontrole Sinderen

Fietscontrole voor alle fietsen van de kinderen uit groep 5 t/m 8 in Sinderen. Deze kinderen moeten zoveel mogelijk met de fiets naar school komen.

vrije middag

ALle groepen hebben vanmiddag om 12 uur vrij.

techniek groep 7

Groep 7 Varsseveld gaat vandaag naar Aalten voor de techniek les. De volgende lessen zijn: 6 nov, 13 nov en 20 nov.

fietscontrole Varsseveld

Fietsscontrole voor alle fietsen van de kinderen uit groep 5 t/m 8 in Varsseveld. Deze kinderen moeten zoveel mogelijk met hun fiets naar school komen.

hoofdluis controle

Vandaag, woensdag na de vakantie vindt de hoofdluiscontrole plaats.

spreekuur schoolmaatschappelijk werkster

In Varsseveld houdt de schoolmaatschappelijk werkster Gertrude Eggink inloopspreekuur voor ouders van 8.30 tot 9.30 uur. Een afspraak maken kan via: g.eggink@sensire.nl of 06-51915486.

jaarvergadering Ouderraad Var...

Vandaag is de jaarlijkse openbare Ouderraadsvergadering.