Spring naar hoofd-inhoud

Kalender 2018-2019

vrije middag

Alle groepen gaan vandaag om 12 uur uit: een vrije middag

spreekuur schoolmaatschappelijk werkster

In Varsseveld houdt de schoolmaatschappelijk werkster Gertrude Eggink inloopspreekuur voor ouders van 8.30 tot 9.30 uur. Een afspraak maken kan via: g.eggink@sensire.nl of 06-51915486.

Kerstfeest Sinderen

Donderdagavond 20 dec vieren we op Sinderen het kerstfeest. 's Middags zijn alle kinderen vrij vanaf 12.15 uur.

Kerstfeest Varsseveld

Donderdag 20 december vieren 's avonds we Kerstfeest in Varsseveld. Alle kinderen hebben vanaf 12.15 uur vrij.

Kerstvakantie

De kerstvakantie is van maandag 24 dec t/m vrijdag 4 jan. De school begint weer op 7 jan.

hoofdluis controle

Vandaag, woensdag na de vakantie vindt de hoofdluiscontrole plaats.

OR vergadering Sinderen

Vandaag vergadert de Ouderraad in Sinderen.

MR-vergadering

Vanavond vergadert de MR in Varsseveld.

schoonmaak avond

Vanavond wordt een schoonmaakavond gehouden aan de Oranjestraat in Varsseveld vanaf 19.30 uur. Ouders krijgen hiervoor een uitnodiging.

Den Es

Vandaag komen enkele bewoners van Den Es met begeleiders in groep 1/2A.