Helpgewoon Buurtsport

Helpgewoon Buurtsport zet zich in voor een actieve, gezonde en veilige leefomgeving, waarin eenieder op een laagdrempelige wijze gestimuleerd wordt om meer te gaan bewegen. Wij willen middels de kracht en de waarden van sport zorg dragen voor de bevordering van de algehele gezondheid. Niet alleen op lichamelijk vlak, wij richten onze activiteiten ook op het gebied van mentale en sociale gezondheid. Door slimme verbindingen te leggen en een bijdrage te leveren aan het realiseren van lokale initiatieven, binnen verschillende domeinen gericht op sport, gezondheid en welbevinden, werken wij naar een veilig, sportief en gezond leefklimaat.   

Onze visie
Helpgewoon buurtsport zorgt voor een passend sport- en beweegaanbod voor alle leeftijden. Op dit moment werken wij vooral binnen de gemeente Oude-IJsselstreek. Ook voor mensen waarbij sport of bewegen niet vanzelfsprekend is. Hiervoor werken wij aan een Buurtsport netwerk, met sportverenigingen, scholen, kinderopvang, (jeugd-) zorginstellingen, met als doel samenwerkingsverbanden aan te gaan.  

Onze Missie 
Onze missie is het organiseren van een groep professionele buurtsportcoaches die invulling geven aan en uitvoeren van het gemeentelijk sportbeleid. Hierbij worden lokale initiateven ingezet, gestreefd naar meer samenhang om de algehele gezondheid van de inwoners te verbeteren.

Meer info