Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR-en van LIMA en Reflexis werken samen als één GMR van de Paraatscholen. Voor meer informatie, klik hier.