Ouderraad (OR)

De ouderraad is een vertegenwoordiging van de ouders. Zij is behulpzaam bij schoolactiviteiten, verzorgt informatieve, zakelijke een feestelijke ouderavonden. Verder zorgt de ouderraad voor het contact tussen de ouders en de school. De leden van de ouderraad worden gekozen voor een periode van drie jaar. Zij kunnen daarna voor nog een periode van drie jaar herkozen worden. De jaarlijkse verkiezing vindt plaats op de ouderavond in oktober/november. De ouderraad doet verslag van haar activiteiten en legt verantwoording af over de besteding van de gelden van het schoolfonds. De kascontrolecommissie brengt verslag uit. Elk jaar treden volgens een door de ouderraad op te stellen rooster leden af en door de aanwezige ouders worden nieuwe leden gekozen.

Wil u contact op nemen met de ouderraad in Varsseveld, mail dan naar: ouderraad.varsseveld@obsopkoers.nl of met de penningmeester in Varsseveld: penningmeesterouderraad@obsopkoers.nl

De ouderraad is ook te volgen op facebook: www.facebook.com/ouderraadopkoers/

Leden van de ouderraad: locatie Varsseveld

Dhr. Arjan Leneman (voorzitter)
Mevr. Tanja Buiting (secretaresse)
Mevr. Esther Koenen (secretaresse)
Mevr. Miranda Schuurman (penningmeester)
Mevr. Sandra Veldhuis
Dhr. Wilco Kras
Dhr. Remon Vels
Mevr. Wendy ten Brinke
Dhr. Olaf van der Kaay
Mevr. Harmke Ruesink
Mevr. Linda Zeevalkink
Mevr. Marjanne Heersink
Mevr. Sharon Vriezen
Mevr. Jolanda Oldenboom
Mevr. Annet Rutgers

Leden van de ouderraad: locatie Sinderen

Dhr. Hans-Willem Bulsink (voorzitter)
Mevr. Karolien Visser (penningmeester)
Mevr. Tineke Visser (secretaresse)
Mevr. Dianne Masselink
Mevr. Marieke Eenink
Dhr. Sander Vredegoor.
Mevr. Susanne Boks
Mevr. Marion Steenbreker